SK CZ

Okolí a turistika při lázních Brusno

 

Nemecká

Vápenka v Nemecké se stala v lednu 1945 místem tragické smrti více než 1000 lidí, které zastřelili a v peci spálili příslušníci Einsatzkomanda 14 z Banské Bystrice a členové považskobystrických Pohotovostních oddílů Hlinkovy gardy. Mezi oběťmi byli partyzáni a protifašističtí bojovníci ze Slovenska, Francie, SSSR a USA. Část původní vápenky byla zrenovována a upravena jako pietní místo. V roce 1962 zde byla zpřístupněna pamětní místnost, v níž jsou vystaveny autentické materiály z míst středoslovenského regionu, na nichž došlo za 2. světové války k masovým popravám civilních osob, vojáků a partyzánů.

 

Lupčianský hrad

Ještě stále dobře zachovalý a obývaný hrad postavili v první polovině 13. století v údolí Hronu nad obcí stejného jména nedaleko Banské Bystrice. Zámek byl postaven před rokem 1250 a původně sloužil královské rodině jako lovecké sídlo. Tureckým nájezdům v 16. století odolával díky silnému opevnění. V 17. století se hrad stal sídlem ľupčianského panstva, kterému patřilo mnoho vesnic na východ od Banské Bystrice. Koncem 18. století přešel hrad klasicistickou úpravou. Po zrušení feudalismu se hrad stal majetkem uherského státu a v roce 1873 v něm zřídili sirotčinec.

 

Kaliště

Obec Kaliště byla v době SNP partyzánskou vesnicí. Za pomoc partyzánům však obyvatele Kaliště čekal tvrdý postih. Německá komanda zavraždila 13 obyvatel a vypálila celou obec. Od roku 1962 je Kaliště zrekonstruované, stalo se národní kulturní památkou a dodnes slouží jako expozice v přírodě.

 

Banská Bystrica

Banská Bystrica je krajské město, centrum středního Slovenska a jedno z největších měst v zemi.

Turistům nabízí především zachovalé a obnovené historické jádro města, které v roce 1955 vyhlásili městskou památkovou rezervací. Nejstarší kulturně historickou památkou je římskokatolický kostel Panny Marie (farní kostel), původně románský, s pozdně gotickou a pozdně barokní úpravou. V interiéru vyniká oltář sv. Barbory, který vytvořil Mistr Pavel z Levoče v roce 1509. Městský hrad a jeho areál je národní kulturní památkou. Sestává z objektů, které byly postupně vybudovány okolo farního kostela a v 15. století opevněny. Z původních hradeb se dochovala jen jedna čtvrtina. Zajímavé je i muzeum SNP.

 

 

Čierny Balog

Známá Černohronská železnice je úzkorozchodná lesní železnice s rozchodem 760 mm. Pro turisty dnes jezdí na trase Chvatimech – Hronec – Čierny balog – Vydrovo ve Slovenském Rudohoří. Kdysi byla značně rozvětvená a její celková délka dosahovala neuvěřitelných 131,98 km. Do dneška se zachovala už jen malá, 14 km dlouhá část. V roce 1982 byl provoz železnice oficiálně ukončen a železnice byla zapsána do seznamu kulturních památek. V roce 1992 se podařilo za pomoci dobrovolníků provoz železnice znovu obnovit.