SK CZ

Historie lázní Brusno

Historie Brusna je úzce spjatá s vesničkou Sv. Ondřej. První písemné zmínky pocházejí z roku 1424, a to ze soupisu domény hradního panství Ľupča. V listině jsou obě obce uvedeny pod jedním názvem „villa utraque Zenthandras“ – obce svatojánské. Typickým zaměstnáním obyvatel Brusna byl už v 18. století podomní obchod. Podomním obchodníkům obyvatelé říkali „čipkári“. Toto pojmenování si vysloužili díky zboží, se kterým odcházeli obchodovat do dalekých zemí – paličkované krajky, slovensky čipky. Pojmenování jim ale zůstalo i poté, co k obchodu s krajkami přidali dřevěné nádobí, různé tkaniny a výrobky ze železa.

Prameny jsou poprvé písemně doloženy v roce 1818 ve farní kronice v Medzibrodě. Léčivé účinky pramenů nejdříve využívali dřevorubci a havíři. Roku 1834 se začalo s výstavbou prvního lázeňského domu. obce se začaly rozvíjet zejména po vybudování železniční tratě z Banské Bystrice do Podbrezovej v roce 1884. Více lázeňských domů zde bylo postaveno zejména během a po první světové válce. Po roce 1944 ale byly lázně Brusno značně zničeny, obnoveny byly až Železárnami Podbrezová. V roce 1960 bylo Brusno sloučeno s vesničkou Sv. Ondrej. V roce 1985 tu otevřeli největší lázeňský dům Poľana, který funguje dodnes.